Publicita projektu:

Všechno vědět nemůžeme, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001129

Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.228.773,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent MŠ

– Školní asistent ZŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 – Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Publicita projektu:

https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf

Provozní doba

Vyučování v základní škole: od 8.00 hod. – 12.25 hod.
Provoz ve školní družině: od 12.20 hod. – 15.30 hod.
Provoz oddělení Mateřské školy: od 6.00 hod. – 15.30 hod.
Děti zapsaných k pravidelné docházce do oddělení Mateřské školy je 19.

Žáci oddělení Základní školy – počet žáků

1. ročník: 2
2. ročník: 5
3. ročník: 2
4. ročník: 5
5. ročník: 2
Celkem: 16

Při školní družině máme tyto zájmové útvary

Pondělí: Výtvarný kroužek
Úterý: Počítačový kroužek
Středa: Rukodělný kroužek
Čtvrtek: Sportovně pohybový kroužek
Pátek: Dramatický kroužek

Vedle nich ještě provozujeme pod vedením p. učitelky Mgr. Heleny Prušové každý čtvrtek keramický kroužek.

Celoroční akce školy

Sběr starého papíru
Sběr pet víček
Sběr pomerančové kůry

Od 1.1.2006 je na škole Rada, jejíž obsazení se během uplynulé doby nezměnilo, tedy od 3. 9. 2012 pracuje ve složení: předsedkyně- Mgr. Helena Prušová, členové: paní Zuzana Rezáková /zástupce rodičů/ a Mgr.Roman Hanzal /zástupce Obce/.

Život ve škole

Jako vždy na počátku školního roku byl sestaven plán práce. Nechybí v něm vedle povinností také zábava. Pravidelně vedle nabývání vědomostí získávají žáci zkušenosti ze sportu, dopravní výchovy a kultury. Navštěvujeme kulturní akce a nebo kultura navštěvuje nás. V oblasti sportu se jedná o přípravu a aktivní účast hlavně na Olympiádě malotřídek v červnu. Z výsledků je třeba zmínit hlavně 1. a 2. místo Daniela Škarka v hodu míškem a sprintu, 2. místo Sebastiana Kuby v hodu míčkem, 2×3. místo Kateřiny Pavlíčkové v hodu a sprintu a 3. místo Jakuba Nechvátala ve vytrvalostním běhu.

V rámci oslavy Dne dětí byl uspořádán dne 1. června na koupališti Dětský den se soutěžemi a tombolou. V oddělení MŠ proběhlo několik hezkých akcí pro rodiče /Jarmark, tvoření, den s rodiči, den s tatínky, a pod/. V květnu byla uspořádána sokolovně školní akademie za velké účasti diváků.

V rámci plaveckého výcviku jsme navštívili pro děti poutavé exkurze v ESKO-T, Vodárenské společnosti a TEDOMU-sever. Nutno poznamenat, že plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci jak Základní, tak i Mateřské školy a za úhradu nákladů na dopravu je třeba poděkovat našemu zřizovateli- Obci Kojetice a ne jinak je tomu i v letošním roce. Na tomto místě je třeba zmínit i ten fakt, že část nákladů na stravování žáků //6,-Kč/oběd// je stejně jako v loňském roce hrazeno díky příspěvku našeho zřizovatele.

Do školy jsou dováženy v rámci zdravé výživy mléčné a ovocné výrobky v akcích Mléko do škol a Ovoce do škol.

Oddělení ZŠ v rámci školní družiny vydává školní časopis ENTENTÝKY.

V rámci dopravní výchovy jsme 2x navštívili dopravní hřiště při ZŠ Bartuškova v Třebíči / jaro, podzim/.

Sběr bylin, pet víček a starého papíru byl úspěšně ukončen vyhodnocením po hlavních prázdninách. V odevzdaném množství papíru v přepočtu na 1 žáka jsme obsadili 10. místo. A v letošním školním roce jsme již do této soutěže opět přihlášeni.

V rámci spolupráce mezi školami jsme zapojeni do projektu EU-ORP Třebíč-síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům.

Souhrn akcí ZŠ a MŠ za minulý školních rok

15.1.- zápis do 1. ročníku
24.1. – ukončení plaveckého výcviku
30.1. – vydání pololetního vysvědčení
19.2. – Divadlo maňásek Hodonín v MŠ
26.2.-porada ředitelů-rozpočet v TR
4.3.-okresní kolo mat. olympiády – 1. žákyně
21.3. – matematická olympiáda Cvrček x Klokánek na PC – testy v ZŠ
28-29..3. – Vernisáž dětských prací v sokolovně
9.4.- Divadlo Šikulka v MŠ
15.4. – Drátkování
27.4.- Školní akademie v sokolovně
30.4. – turnaj v kuželkách
5.5.- tajemství písniček – Pasáž v TR
20.5. – dopravní výchova na ZŠ Bartuškova
1.6.-Den dětí na koupališti
2.6. – Olympiáda malotřídek v lehké atletice
3.6. – výlet Zámek Ratibořice a Babiččino údolí
6.6. – focení
13.6. – odvoz sběru – 4 250 kg papíru
25.6. – návštěva koňské farmy v H.Újezdě – MŠ
27.6. – vydání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku za přítomnosti p. starosty
1.9. – zahájení školního roku za přítomnosti pana starosty
1.9. – po zahájení roku rodičovská schůzka
1. 9. – Mléko do škol-pravidelný odběr mléčných výrobků po celý rok
2.9. – zahájen provoz školní družiny a kroužků
25.9.- Po stopách sv. Václava
14.10. – Divadlo Šikulka v MŠ
21.10.- Opékání brambor
23.10. – dopravní výchova – ZŠ Bartuškova Třebíč
25.10. – Výstava zahrádkářů-výrobky dětí
11.11. – Zvířátka p.Hořáka
13.11. – zahájení plaveckého výcviku
30.11. – vítání občánků
5.12. – Mikuláš – celá škola v MŠ
11.12. – Vánoční jarmark v ZŠ
17.12. – Vánoční tvoření v MŠ
23.12. – Setkání občanů u vánočního stromu

A pro letošní školní rok máme opět naplánován bohatý program a je naším přáním, aby se dětem líbil.

Všem vám přeji za sebe i zaměstnance školy ničím nerušené vánoční svátky a hlavně zdraví v novém roce 2015.

Petr Mejzlík