Prohlášení o přístupnosti

Laické vysvětlení

Obec musí podle zákona učinit obsah webu přístupný. Český zákon o přístupnosti (obsahuje pouze byrokratické formulace) provádí evropskou směrnici o přístupnosti (také obsahuje pouze byrokratické formulace), která vyžaduje splnění evropské normy (pouze kopíruje celosvětové zásady pro přístupnost webu), jenž obsahuje požadavky na přístupnost. Obec se snaží dodržovat zásady přístupnosti WCAG 2.1.

Seznam dokumentů

Prohlášení

Obec Kojetice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky oukojetice.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže. Níže uvedený obsah není přístupný:

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu „alt“.
  • Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu .doc nebo .xls

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26.5.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Máte-li nutkání nás informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo si chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napiště zprávu na emailovou adresu info@oukojetice.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.