Historie obce

Zakladatel obce se prý jmenoval Kojat(a). První domy byly postaveny nad tokem Rokytné v Chalupách. Ves se nikdy nestala podhradím Sádku, tuto funkci měla trhová osada na opačném konci sadeckého vrchu. První zmínka o vsi je z roku 1349, kdy její vladyka – zeman Jakub z Kojetic si koupil úrok, který odváděli lidé z Kojetic Štěpánovi z Újezda. Šlo o úrok ve výši 10 kop a 2 grošů z lesů, luk a z Kobylného pole. Roku 1373 syn jmenovaného Štěpána Jimram odstoupil Filipovi z Jakubova kopec Hradiště se 4 lány v Kojeticích, s Loukovicemi a s Horní a Dolní Rokytánkou. Vladykové se na Kojeticích drželi až do 16. století, kdy dědina připadla na staletí k Sadku, který vládl a panoval celé Jaroměřické kotlině.

Kojetice vstoupily do širšího povědomí na Moravě svým nepokojným vladykou Přechem na počátku 15. století, který si pomáhal k lepšímu všelijak. Násilnosti vzrůstaly za husitské revoluce, kdy Sadek byl obléhán Žižkou a kdy nejen Kojetice, ale celé okolí byly spáleny. Roku 1468 oblehli Uhři Viktorína z Poděbrad v třebíčském klášteře, opět útočili na Sadek a zcela zničili jeho podhradí – Kojetice a Horní Újezd. Kojetice přešly v 16. století do majetku sadeckých pánů a zemanů v tvrzi se navždy zbavily. Odevždy patřily k farnosti hornoújezdské. Proto si dali do své staré pečeti patrony kostela v Horním Újezdě – sv. Petra a Pavla.

(čerpáno z kroniky obce)

Aktuality

3.
Červen

DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V SOBOTU 15. ČERVNA 2024 OD 14:00 HOD.

ZŠ a MŠ Kojetice, Český zahrádkářský svaz Kojetice a obec Kojetice srdečně zvou občany na ...

27.
Březen

Oprava povrchu místních komunikací od 2.4.2024

Vážení občané, po velikonočních svátcích nás čeká poslední etapa při výstavbě splaškové ...

29.
Prosinec

PROSBA O UPUŠTĚNÍ OD OHŇOSTROJŮ 31. PROSINCE A NA NOVÝ ROK

Na základě osobní prosby 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana ...

22.
Prosinec

23.12.2023 Setkání pod vánočním stromkem

Vážení občané, s ohledem na tragickou událost v Praze a po konzultaci s Krajským úřadem v ...