Myslivost

Myslivost v naší obci je provozována od dávných dob. V současné době jsou nedobré podmínky pro chov lovné zvěře – od roku 1980 se snižují stavy drobné zvěře – zajíci, bažanti a koroptve. Příčinou úhynu je velmi mnoho nepříznivých faktorů jako jsou nečistota ovzduší, chemizace, velký výskyt lišek. Byly učiněny pokusy o umělý odchov drobné zvěře a její vypouštění do honitby, ale toto se nepotkalo se zdarem nejen v naší lokalitě, ale vlastně v celé republice. Osvědčil se pouze odchov divokých kachen. Stavy srnčí zvěře jsou ještě dobré. Drobná zvěř se vůbec neloví. V naší obci provádějí myslivost čtyři myslivci ve sloučeném MS Horní Újezd.