Povinně zveřejňované informace

Obec Kojetice

Obec Kojetice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

  • Obec je základním územně samosprávním společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce.
  • Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
  • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění úkolů chrání též veřejný zájem.

Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti obce. Funkční období je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční, kontrolní a kulturní.

Obec je navenek zastupována starostou.

Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní Kojetice
Kojetice 131
675 23 Kojetice

Datová schránka obce Kojetice

ID: cw3ax5s

 

Obecní úřad Kojetice
Kojetice 131
675 23 Kojetice

Obec Kojetice
Kojetice 131
675 23 Kojetice

Úřední hodiny

pondělí  7:30-12:00  12:30-16:30
středa  7:30-12:00  12:30-16:30

Telefonní číslo

+420 568 883 112

 

Adresa internetové stránky

www.oukojetice.cz

 

Adresa e-podatelny

info@oukojetice.cz

 

Další elektronické adresy

ou.kojetice@email.cz

 

IČO: 00289612

Obec Kojetice není plátcem DPH.