Sportoviště v obci

Vážení občané, v září 2020 bylo zahájeno budování workoutového hřiště. Otevřeno by mělo být do konce října 2020.

Koupaliště v Kojeticích postavené v roce 1960 bylo po dlouhou dobu chloubou širého okolí. Bohužel zub času a neinvestování do úprav a zlepšení vedly postupně k dosti značnému zchátrání objektu. Nyní prakticky slouží pouze jako vodní nádrž.

Každoročně nabízí obecní zastupitelstvo zájemcům možnost provozovat bufetu na „koupališti“ a zachovat v rámci možností provoz v celém areálu jako v podobě roků minulých. Znamená to vyčištění plochy dna koupaliště a úprava a údržba zatravněné části. Důležitým úkolem je udržení vhodné vody pro koupání během letní sezóny, k tomu se používá chlorové vápno. Náklady na takovou údržbu se pohybují často v desítkách tisíc korun, záleží na klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu, že se oficiálně nejedná o koupaliště, jako vodní plocha nesplňuje EU normy pro takové označení, zůstává koupání zdarma a na vlastní nebezpečí.

V jarních měsících probíhá čištění svahů nad koupalištěm.

Každoročně nabízí obecní zastupitelstvo zájemcům možnost provozovat bufetu na „koupališti“. Provoz bufetu je zajištěn od června do září, pro rok 2012 se stal hospodským pan Marek Procházka. O čistotu areálu se přitom stará nejen provozovatel bufetu, ale i zaměstnanci OÚ pro VPP a také hasiči, kteří zpravidla dvakrát ročně provádí vystříkání bazénu.
Hlavní snahou obecního zastupitelstva bude komplexní rekonstrukce celého areálu. Za tímto účelem byly již podniknuty kroky s vypracováním záměru rekonstrukce koupaliště, hospodářské budovy, parkoviště a veřejného tábořiště. Bohužel s pokračující ekonomickou krizí se tento záměr pro rok 2012 oddaluje, kvůli škrtům v dotacích na podobné projekty, sama obec na tak velkou finanční zátěž nestačí. Jakmile se však naskytne příležitost dotace získat, zastupitelstvo o ně bude určitě usilovat. Vždyť upravené podzámčí by jistě bylo přínosem nejen pro kojetické občany, ale společně s hotelem Sádek by vytvořilo celistvý kulturně sportovní komplex.
Přejeme Vám hodně slunečních dnů a teplou a pokud možno čistou vodu.

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba je dle klimatických podmínek a aktuálního počasí každoročně od poloviny května do konce října.

SPRÁVCE KURTU

František Svoboda
tel: +420 737 718 484