Závěrečný účet schválený ZO + Zpráva o přezkoumání hospodaření

Kategorie: Zveřejněné dokumenty ÚSC

Datum vyvěšení: 20. 4. 2021

Datum sejmutí: Nikdy

Záv. účet schv; 20210222 KÚ_Zpráva o přezkoumání hosp. za rok 2020.rtf