Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů

Kategorie: Zveřejněné dokumenty

Datum vyvěšení: 9. 5. 2024

Datum sejmutí: 30. 5. 2024

  1. priloha_1356337027_0_02_Verejna_vyhlaska_A10ZUR-1.pdf [204 kB]