UPOZORNĚNÍ A VÝZVA VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU – SUCHO

Kategorie: Zveřejněné dokumenty

Datum vyvěšení: 20. 7. 2023

Datum sejmutí: Nikdy

Upozornění a výzva vodoprávního úřadu   Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí vydal upozornění a výzvu týkající se hydrologické situace pro obce na území obce s rozšířenou působností (ORP) Třebíč. Vzhledem ke stávajícímu dlouhodobému suchému období, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Třebíč k šetření s vodou a k omezení povolených odběrů povrchových a podzemních vod. Odběry vody se týkají zejména mytí aut, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků, kropení zpevněných a manipulačních ploch apod. V této souvislosti bude zvýšena i kontrolní činnost vodoprávního úřadu se zaměřením na činnost vodních toků, vodních nádrží, na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, na dodržování manipulací na vodních nádržích, rybnících a malých vodních elektrárnách v souladu s manipulačními řády a na dodržování povolených odběrů povrchových i podzemních vod. V případě zhoršování stavu ‚‚sucha", vedoucí k přechodnému nedostatku vody nebo ohrožení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, vodoprávní úřad může přistoupit na možnost uplatňovat pravomoci vyplývající z ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, tzn., že bez náhrady upraví na dobu nezbytně nutnou všechna nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezí nebo i zakáže.

  1. priloha_1217637647_0_2023-10438-1.pdf [226 kB]
  2. priloha_1217637647_1_Doporuceni_sucho_Povodi_Moravy-1.pdf [428 kB]
  3. Vyzva-a-upozorneni-vodopravniho-uradu-ORP.docx.doc [54 kB]