Souhlas MěÚ – stavebního odboru s budování ČOV

Kategorie: Zveřejněné dokumenty

Datum vyvěšení: 29. 1. 2019

Datum sejmutí: Nikdy

Vážení občané, stavební odbor MěÚ Třebíč vydal souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení na plánovanou splaškovou kanalizaci a ČOV. Prozatím tedy postupujeme dle časového harmonogramu. Po získání stavebního povolení bude zpracovaná žádost o dotaci na Min. životního prostředí. Po přiznání dotace proběhne výběr dodavatele. Následně do konce roku 2019 by měly začít stavební práce na budování samotné čističky. Splašková kanalizace a s tím související rozvod po obci proběhne v roce 2020. Mgr. Roman Vala, starosta

  1. 20190125-MěÚ-Souhlas-se-stav._povolením-ČOV.pdf [406 kB]