OZV č. 2-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kojetice

Kategorie: Obecně závazné vyhlášky

Datum vyvěšení: 14. 1. 2015

Datum sejmutí: Nikdy

  1. OZV-22015.pdf [830 kB]