OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Kategorie: Obecně závazné vyhlášky

Datum vyvěšení: 1. 7. 2021

Datum sejmutí: Nikdy

OZV 12021 o místním poplatku z pobytu