Obec schv. Závěrečný účet za r. 2017

Kategorie: Zveřejněné dokumenty ÚSC

Datum vyvěšení: 21. 3. 2018

Datum sejmutí: Nikdy

Závěrečný účet za rok 2017