Důležité: Zápis změn do katastru nemovitostí a vliv na vyměření daně z nemovitostí

Kategorie: Zveřejněné dokumenty

Datum vyvěšení: 19. 12. 2023

Datum sejmutí: Nikdy

Vážení spoluobčané, na projednání nesouladů zjištěných v rámci revize byli vlastníci m.j. upozorněni, že  zápis změn do katastru nemovitostí může mít vliv na vyměření daně z nemovitostí. Pro zjištění, zda v jejich případě ke změně dojde, je třeba kontaktovat finanční úřad.