DSO Kojetice Zpráva auditora

Kategorie: Zveřejněné dokumenty ÚSC

Datum vyvěšení: 2. 3. 2018

Datum sejmutí: Nikdy

Zpráva o přezkoumání hosp. DSO za rok 2017