Zrušení svozu kom. odpadu dne 9.4.2024 a omezení vyvážení kontejnerů

Datum vyvěšení: 4. 4. 2024

Oznamujeme občanům, že z důvodu probíhajících oprav povrchu na místních komunikacích bude svoz komunálního odpadu v úterý dne 9. dubna 2024 zrušen. Kontejnery na tříděný odpad umístěné v oblasti opravovaných místních komunikací nebudou až do 12. dubna 2024 svozovou firmou vyváženy.