Upřesnění harmonogramu oprav místních komunikací

Datum vyvěšení: 10. 4. 2024

Obecní úřad upřesňuje harmonogram oprav místních komunikací:

Uvedené práce si vyžádají lokální krátkodobé uzavírky komunikací.