Přesunutí informativní schůzky dne 25.10.2023 s f. Geoding do budovy bývalé ZŠ č.p. 76

Datum vyvěšení: 19. 10. 2023

Oznamujeme již nahlášeným zájemcům o zaměření pozemku v souvislosti s probíhající pozemkovou reformou, že z důvodu velkého zájmu je informativní schůzka se zástupcem firmy Geoding přesunuta do budovy bývalé základní školy č.p. 76 . Termín schůzky zůstává stejný ve středu 25.října 2023 v 17:00 hodin. Připomínáme zájemcům o zaměření, aby si s sebou přinesli protokol, který obdrželi po jednání s katastrem nemovitostí.