UPOZORNĚNÍ-POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A POPLATEK ZE PSŮ

Datum vyvěšení: 3. 5. 2023

UPOZORNĚNÍ  Obecní úřad Kojetice upozorňuje občany, že dne

  1. 6. 2023
uplyne lhůta pro úhradu místního    POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Sazba poplatku činí 650,- Kč na jednu osobu v domácnosti. Nárok na úlevu od poplatku ve výši 350,- Kč má třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti do 15 let věku. Poplatek lze hradit:Poplatníkem poplatku je:
  1. fyzická osoba přihlášena v obci
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
POPLATEK ZE PSŮ  Poplatek za jednoho psa činí 100,-Kč  Poplatek za druhého a každého dalšího psa činí 150,- Kč

  1. Oznameni-Komunalni-odpad-2023.pdf [149 kB]