Pátrací služba Českého červeného kříže – poskytování pomoci rozděleným rodinám

Datum vyvěšení: 24. 5. 2022

PÁTRACÍ SLUŽBA Kdo jsme Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě. Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK. Co je naším cílem → předcházet rozdělování rodin a ztrátám kontaktu mezi rodinnými příslušníky, → obnovovat a udržovat kontakty mezi členy rodin v případě, že selhaly ostatní komunikační prostředky, → pomáhat nalézt nezvěstné členy rodin, → objasňovat osudy nezvěstných rodinných příslušníků. Podmínky využití Pátrací služby ČČK O spolupráci lze požádat při ztrátě kontaktu s rodinnými příslušníky z důvodu: → ozbrojených konfliktů, včetně 1. a 2. světové války, a jiných násilných situací, → katastrof přírodních nebo způsobených člověkem, → migrace, → jiných vážných humanitárních potřeb. Pátrací služba ČČK nabízí své služby občanům ČR, ale i cizincům, a to v souladu se základními principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Žádosti jsou přijímány pouze od rodinných příslušníků. V případě zhoršených či zcela nefunkčních komunikačních kanálů (telefonní linky, poštovní služby) nabízíme Rodinné zprávy ČK.

  1. tisk_letak_patraci_sluzba.pdf [5618 kB]
  2. plakat-ua-tisk-a3.pdf [1526 kB]