Pasporty – žádost na stavební úřad do konce června 2024

Datum vyvěšení: 28. 6. 2024

Firma Geoding upozorňujeme občany, že ke stavbám, zaměřeným v rámci revizí, které budou legalizovány zjednodušenou stavební dokumentací pasportem je nutné podat žádost na stavební úřad do konce června 2024.Občanům, kterých se to týká , doporučujeme neprodleně kontaktovat pana Muchu z f. Geoding, tel.: 603 147 694.

  1. Passport.doc [60 kB]