Milostivé léto – šance, jak se zbavit exekucí

Datum vyvěšení: 19. 11. 2021

Během této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jistiny) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750 Kč plus DPH (v případě, je-li soudní exekutor plátcem daně s přidané hodnoty). Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán.

  1. priloha_968969979_0_Informativní-dopis-NMV-představitelům-ÚSC_001-1.pdf [191 kB]