Milostivé léto II – možnost zbavit se exekucí a dluhů vůči státu

Datum vyvěšení: 21. 9. 2022

Jak se zbavit exekuce? Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Jaký je postup? Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace. Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem do 30. listopadu 2022. Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám. Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. JISTINA Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. exekuce.justice.cz/milostive-leto Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. Např. na organizaci Člověk v tísni. www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

  1. priloha_1085024165_1_32_2022_NCV1_SP_1_2-1.pdf [98 kB]