KOMPOSTÉRY – aktuální informace k projektu

Datum vyvěšení: 21. 6. 2023

Vážená paní starostko, pane starosto, množí se od Vás dotazy na kompostéry, které jste si objednávali přes Svazek obcí pro komunální služby v loňském roce. Přeposílám poslední aktuální informace :   Situace je taková, že žádost je schválena. Abychom získali maximální podporu, musí dodavatelé splnit:  

  1. První technickou podmínkou je, aby kompostér obsahoval z minimálně 70% hmotnosti recyklát.
 
  1. Druhou technickou podmínkou pro zařazení recyklovaného kompostéru do „zelené“ zakázky je platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR.
  Čtyři firmy mají na MŽP podanou žádost několik měsíců, ale stále nemají od MŽP rozhodnutí. Do té doby nemůžeme dělat VŘ na dodavatele. Průběžně situaci sledujeme a po vydání certifikace budeme okamžitě jednat.   Svazek obcí pro komunální služby