Kolaudace kanalizace a ČOV Kojetice

Datum vyvěšení: 18. 6. 2024

Vážení občané, dovoluji si Vám jménem zastupitelstva obce oznámit, že se podařilo zkolaudovat vybudovanou splaškovou kanalizaci. Děkuji všem, kteří vyšli obci i stavební firmě vstříc, protože jen díky Vám proběhla nejen výstavba, ale i kolaudace stavby, velice hladce. Na ČOV probíhá nyní zkušební provoz, jsou evidovány hodnoty vykazované čistírnou a do jednoho roku bude zkolaudavaná i ČOV. Aktuálně je připojena ca polovina domů v obci. Až toto číslo dosáhne 2/3 nemovitostí, zahájí zákaznické oddělení spol. Vodárenská a.s. uzavírání smluv s občany. O tomto kroku budete včas informováni a budete zváni k uzavření smlouvy do sokolovny. Ti, kteří jsou napojeni na splaškovou kanalizaci ji mohou prozatím využívat zdarma, dokud nedojde k uzavření smlouvy. Ještě jednou Vám děkuji! Mgr. Roman Vala, starosta  

  1. Kol.-souhlas-kanalizace-a-COV-Kojetice-na-Morave-1.pdf [134 kB]