Informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině

Datum vyvěšení: 2. 3. 2022

V odkaze naleznete informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které od dnešního poledne funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny. V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (1. 3. 2022) (https://www.kr-vysocina.cz/v-jihlave-se-otevre-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-4112117/p1=1013) Dnešním dnem byly do provozu uvedeny speciální www stránky ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých budeme shromažďovat užitečné i aktuální informace.