Informace o možnosti připojení na splaškovou kanalizaci říjen/listopad 2023

Datum vyvěšení: 20. 9. 2023

Obec Kojetice informuje občany o možnosti připojení k nové splaškové kanalizaci na přelomu října a listopadu 2023. Žádáme občany, kteří  budou připraveni na konci října na připojení na kanalizaci, aby se nahlásili na Obecním úřadě nejpozději do 3.října 2023. Podmínkou zprovoznění ČOV pro zkušební provoz už v říjnu je připojení alespoň 30 % nemovitostí. Zájemcům o připojení bude včas sdělen termín, kdy je možné kanalizaci přepojovat. Ostatní občané by své nemovitosti připojovali dle klimatických podmínek na přelomu března a dubna 2024.