Hlášení 28.5.2024

Datum vyvěšení: 30. 5. 2024

Hlášení místního rozhlasu  

Obecní úřad Kojetice upozorňuje občany, že do 31. května 2024 je stanovena lhůta pro úhradu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku činí 650,- Kč na jednu osobu. Úhrada je možná v hotovosti na Obecním úřadě Kojetice nebo na účet obce 1522430379/0800, který je uveden na stránkách obce. Jako variabilní symbol uvádějte aktuální rok a číslo domu. Poplatek ze psů činí za jednoho psa 100,-Kč. Poplatek za druhého a každého dalšího psa činí 150,- Kč.  V Kojeticích se ztratil 30. dubna 2024 rezavý kocour, který slyší na jméno Mikeš. Žádáme občany, aby případné informace o kocourovi sdělovali na telefon 602 173 750 nebo na Obecní úřad Kojetice.