Hlášení 23.10.2023

Datum vyvěšení: 24. 10. 2023

Hlášení místního rozhlasu  

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v 17:00 hodin v sokolovně proběhne VEŘEJNÁ SCHŮZE. Tématem veřejné schůze bude dokončení splaškové kanalizace a ČOV, a realizace domovních přípojek. Schůze se zúčastní zástupci těchto firem: Vodárenská a.s., svazek VAK Třebíč, MOBIKO plus a.s., a projektant Ing. Luděk Kotrba. Schůzka je důležitá především pro občany, kteří chtějí svoji nemovitost připojit ke splaškové kanalizaci od 13.11.2023 a pro občany, kteří si zbudovali novou vodovodní přípojku. Český zahrádkářský svaz Kojetice srdečně zve občany na tradiční výstavu ovoce a zeleniny, která se koná v budově bývalé základní školy Kojetice č.p. 76 v sobotu 28. října od 14:00-18:00 hod. a v neděli 29. října 2023 od 13:00-17:00 hod.Prosíme, nejen členy ZO, ale i ostatní občany, aby i oni, v letošním nepříznivém, suchém roce přispěli svými výpěstky nebo výtvory do expozice výstavy. Příjem příspěvků bude v pátek 27. října 2023 od 18:00-19:00 hod. a v sobotu 28. října od 10:00-12:00 hod.  Oznamujeme občanům, že lékárna Kojetice bude od středy 25. října do pátku 27. října 2023 uzavřena.  Upozorňujeme občany, že v obci se volně pohybuje pes, který je světle hnědé barvy a zespodu bílý, střední velký. Pes napadá a plaší domácí zvířectvo a způsobuje škody na majetku. Žádáme majitele, aby si psa zabezpečil proti volnému pohybu po obci a aby se nahlásil na obecním úřadě. Popřípadě žádáme občany, kteří vědí, komu pes patří, aby tyto informace nahlásili na obecní úřad. Předem děkujeme za spolupráci.