ESKO-T navyšuje ceny za odpady

Datum vyvěšení: 15. 10. 2020

Vážení občané, spol. ESKO-T zaslala obcím informaci o budování nové třídící linky a navýšením cen za svoz tříděného odpadu. Současně je v projednání poslanecký návrh na zvýšení ceny za uložení netříděného komunálního odpadu. V případě, že bude schválen, zvýší se cena za uložení tuny odpadu z 500 Kč na 800 Kč. Mgr. Roman Vala, starosta

  1. 20201015-Změna-cen-za-KO-2021.pdf [218 kB]