Oprava povrchu místních komunikací od 2.4.2024

Vážení občané,

po velikonočních svátcích nás čeká poslední etapa při výstavbě splaškové kanalizace, a to oprava povrchu místních komunikací.

Prosíme Vás o trpělivost a spolupráci, poněvadž tato plošně rozsáhlá oprava si vyžádá krátkodobá, ale poměrně striktní dopravní omezení místních komunikací v obci. Aktuální situaci můžete probrat s panem Sergejem Beneckým, tel. 731 572 767.

1) od úterý 2.4.2024 bude zahájena recyklace starého povrchu komunikací speciální frézou. Recyklace bude trvat 2 dny a po jejím ukončení bude na povrchu komunikací vytvořena podkladová cementová vrstva, výškově budou upraveny vpusti dešťové a splaškové kanalizace. Tam, kde se bude pohybovat recyklační féza, bude komunikace uzavřená. Po ukončení recyklace by měly být komunikace pojízdné, ovšem pokud možno pouze pro osobní auta. Nákladní auta by mohla podkladový povrch poškodit.

Průběh recyklace:

2.4.2024 – recyklace povrchu od mostku směrem k hradu Sádek včetně bočních ulic

3.4.2024 – recyklace komunikací k obecnímu úřadu, od zastávky k fotbalovému hřišti, od obchodu paní Hekrlové k domu paní Cahové.

2) od 8.4.2024 bude na místních komunikacích pokládaná asfaltová vrstva. Pokládka asfaltu si vyžádá další dopravní omezení, které bude trvat vždy jeden den, dokud nebude asfaltový povrch plně pojízdný. Do 12.4.2024 by měly být skončeny práce na pokládce asfaltu a všechny komunikace by měly být bez omezení pojízdné.

Po ukončení pokládky asfaltového povrchu na místních komunikacích už nebude obecní úřad povolovat občanům žádné výkopy či zásahy, které by mohly poškodit povrch komunikací. Na tuto akci získala obec Kojetice dotaci ca 3 miliony korun a jednou z podmínek je i udržitelnost povrchů minimálně 5 let bez zásahů.

Děkuji za pochopení a součinnost se stavební firmou.

Mgr. Roman Vala, starosta