Oprava krajské komunikace v obci

Vážení občané,

v termínu od 7.8.2023 do 3.9.2023 proběhne oprava krajské komunikace v obci Kojetice a s tím bude spojená úplná uzavírka krajské komunikace. V plné šíři budou opraveny úseky, které byly poškozeny výkopy pro splaškovou kanalizaci a domovní přípojky.

Oprava proběhne ve dvou etapách, během kterých bude krajské komunikace zcela uzavřena pro provoz.

I. ETAPA:

Úsek krajské komunikace od autobusové zastávky směrem ke koupališti. 

Úplná uzavírka od 7.8.2023 do 20.8.2023

II. ETAPA:

Úsek krajské komunikace na vjezdu do obce od Mikulovic až po výjezd na Horní Újezd.

Úplná uzavírka od 21.8.2023 do 3.9.2023

Stavební firma MOBIKO plus se bude snažit i během uzavírek umožnit občanům příjezd k jejich domům. Je nutné ovšem počítat s výraznými omezeními během uvedeného období. Plánujete-li stěhování nebo větší stavební akci, pro kterou budete potřebovat příjezd k Vaší nemovitosti, naplánujete termín se stavbyvedoucím, panem Dominikem Zimou, tel. 731 459 671.

UPOZORNĚNÍ: Občané , kteří mají zájem o zřízení vodovodní přípojky nebo další kanalizační přípojky, musí poslat svoji žádost nejpozději do 11.7.2023. Po úpravě povrchu komunikace už nebudou další přípojky povolovány.

Děkuji všem občanům za pochopení.

Mgr. Roman Vala, starosta