Kanalizace a ČOV

Aktuální informace k 21.9.2022

Pokládku splaškové kanalizace se daří realizovat rychleji než bylo v plánu.
Stavební firma bude pokračovat v pokládání páteřního vedení a přípojek v celé obci.
Výjimkou budou výkopy v krajské silnici, které budou realizovány od 04/2023.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE KONANÉ 30.5.2022 – HARMONOGRAM VÝSTAVBY ČOV A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE