Pozvánka na Dětský maškarní karneval

.Vážení rodiče, milé děti,

dovoluji si Vás jménem zastupitelstva obce pozvat na Dětský maškarní karneval do Kojetic, který se uskuteční v sobotu 9.2.2019 od 14 hodin v místní sokolovně.

Mgr. Roman Vala, starosta