Dětský maškarní karneval v Kojeticích

Vážení rodiče, prarodiče, milé děti,

dovoluji si Vás pozvat jménem zastupitelstva obce na Dětský maškarní karneval, který se uskuteční v sobotu 10.2.2017 od 14 hodin v sokolovně v Kojeticích. Připravte si krásnou masku a přijďte se společně pobavit a vyhrát některou z cen. Celým programem Vás bude provázet divadlo Hugovo Maňadlo. Občerstvení pro Vás bude připraveno a každá  masek obdrží malý dárek. Těšíme se na společně strávené sobotní odpoledne.

Mgr. Roman Vala, starosta