SDH Kojetice

V sobotu 20. 12. 2014 se koná v sokolovně VÝROČNÍ SCHŮZE SDH KOJETICE.
Začátek v 18:00 hodin.
Účast nutná.
Občerstvení zajištěno.

Výbor

starosta: Antonín Lorenc
1. místostarosta: Leoš Svoboda
2. místostarosta:
jednatel: Blažej Nesnídal
pokladník: Stanislav Krula
velitel zásahového družstva: Milan Hekrla
strojník: Tomáš Kuba
kulturní referent: Josef Hanzal
kronikář: Mgr. Roman Hanzal
člen výboru: Josef Slaný