Hasičské závody

Sbor dobrovolných hasičů Kojetice

Vás zve na soutěž

O POHÁR STAROSTY OBCE KOJETICE“

zařazenou do okresní ligy MH

Termín: 3.6.2017

Místo: Kojetice – louka u tenisových kurtů ( koupaliště)

Program: do 8:30 – příjezd

do 8:45 – prezence družstev – odevzdávání přihlášek

v 9:00 – zahájení

Kategorie: mladší a starší žáci

Disciplína: požární útok dle Směrnic hry PLAMEN, přetlakový ventil jednotný zajistí pořadatel soutěže, nářadí k provedení útoku vlastní, nářadí musí odpovídat Směrnicím hry PLAMEN

Startovné: 150,- Kč družstvo

Kontakt: Lorenc Antonín, tel. 732 481 450

Pokud přihlásíte své družstvo dopředu a do 9:00 nebudete zaprezentovaní, automaticky Vaše nahlášené pořadí neplatí a přesouváte se na konec startovní listiny.

Občerstvení zajištěno.                                                                               Na Vaši účast se těší hasiči z Kojetic.